Εκτίναξη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. Πρωτοπόρος η Ελλάδα την περίοδο της κρίσης!

1921
αιολική

Η Ελλάδα και πριν την κρίση, ήταν από τις πλέον καθυστερημένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, ουραγός σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Την περίοδο, όμως, των μνημονίων και της κρίσης, η θέση της χώρας μας καταβαραθρώθηκε Μόνη εξαίρεση ο κλάδος του τουρισμού, τον οποίο για ευνόητους λόγους, κάθε μέρα προβάλουν τα στελέχη της κυβέρνησης, μόνο που αυτός είναι μία εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα

Η Ελλάδα παραμένει «πρωταθλήτρια» στην ανεργία (επίσημο ύψος 21,7%), που δεν αποδίδει την πραγματική ανεργία στη χώρα μας όπως φαίνεται και από την απάντηση του Μάριο Ντράγκι σε ερώτηση του ευρωβουλευτή Ν.Χουντή, ότι δηλαδή στην Ελλάδα το τελευταίο τρίμηνο του 2016 ήταν 31,3%.

Το ΑΕΠ στη διάρκεια της κρίσης (2009-2016), μειώθηκε γύρω στο 28%, η μεγαλύτερη πτώση σε αναπτυγμένη χώρα μετά τον πόλεμο. Ειδικότερα είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο συμμετοχής της μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας, Τα κονδύλια που δίνονται στην έρευνα είναι ελάχιστα, η μετανάστευση πτυχιούχων επιστημόνων(διαρροή εγκεφάλων) τεράστια όπως και το χρέος και επομένως η οικονομική εξάρτηση της χώρας. Αυτοί οι δείκτες αποτυπώνουν την πορεία καθυστέρησης της χώρας σήμερα, αλλά φανερώνουν και την άσχημη προοπτική για το αύριο της χώρας.

Η βιομηχανική παραγωγή υπέστη τη μεγαλύτερη μείωση (-35%) στην περίοδο της κρίσης, και συνολικά ο δευτερογενής τομέας της υλικής παραγωγής είχε πτώση 45%.! και κλείσιμο χιλιάδων ΜΜ-Επιχειρήσεων, συντριβή μισθών και συντάξεων

Χαρακτηριστικός δείκτης της πορείας της χώρας μας, είναι και το επίπεδο τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η εξέλιξη των τιμών της, αφού η ενέργεια δεν επηρεάζει μόνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και τις τιμές πολλών άλλων αγαθών και προϊόντων

Ας δούμε την εξέλιξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, σε ένα μέσο νοικοκυριό στις χώρες της Ε.Ε. όπως παρουσιάζονται στους πίνακες της Eurostat. Από αυτή τη χρονοσειρά, προκύπτουν σημαντικότατα συμπεράσματα. Μπορεί να κουράζουν λίγο οι αριθμοί, όμως παρουσιάζουν και αρκετές αλήθειες για όσους έχουν διάθεση να τις εξετάσουν.

Θα εξετάσουμε λοιπόν, τις εξελίξεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της Ε.Ε,. την περίοδο μετά το 2005 που έχει πλέον επικρατήσει ο νεοφιλελευθερισμός σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα και θα διαπιστώσουμε την ανοδική πορεία των τιμών αυτών. Βεβαίως δεν είναι το μόνο αγαθό για το οποίο η εξέλιξη των τιμών δεν επαληθεύει τις προβλέψεις των απολογητών του νεοφιλελευθερισμού, αλλά το αγαθό αυτό ,είναι κρίσιμο, γιατί επηρεάζει πάρα πολλά άλλα αγαθά και προϊόντα, που απαιτούν τη χρήση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, με βάση δεδομένα της Eurostat, παρακολουθούμε τις εξελίξεις των τιμών αυτών από το 2005 ως το 2016 και προχωρούμε σε στοχευμένες συγκρίσεις ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε, που μας οδηγούν σε πολύ χρήσιμα θεωρώ συμπεράσματα

Όπως είναι ευνόητο η μελέτη της εξέλιξη των τιμών, γίνεται, έχοντας στο επίκεντρο την Ελλάδα αλλά και γενικεύοντας συμπεράσματα που προκύπτουν από τις επεξεργασίες των τιμών.

Μελετώντας λοιπόν την διαχρονική εξέλιξη των τιμών βγάζουμε ορισμένα συμπεράσματα, αρχικά συγκρίνοντας τα δεδομένα του 2005 και του 2016 και στη συνέχεια συγκρίνοντας τα δεδομένα του 2009 και του 2016.

  1. Από τα στοιχεία του πίνακα της Eurostat , για οικιακό τιμολόγια μέσων νοικοκυριών, η Ελλάδα , το 2005, ανάμεσα σε 28 χώρες, είχε από τα φθηνότερα τιμολόγια για ένα μέσου επιπέδου νοικοκυριό. .Συγκεκριμένα είχε το τρίτο φθηνότερο τιμολόγιο με 0,0644 €/kwh όταν το μέσο τιμολόγιο στην ΕΕ28 ήταν 0,1336 και το ακριβότερο είχαν η Αυστρία (0,1413) και η Ιρλανδία(0,1436)

  2. Το 2016, η Ελλάδα, από 3η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στους 28- στην ηλεκτρική ενέργεια –πάντα για ένα μέσο νοικοκυριό- έγινε η 18η φθηνότερη. Το 2016 είχε μεν τιμή ακόμη κάτω του μέσου όρου της Ε.Ε., αλλά ήταν πλέον η 11η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη των 28

  3. Συγκρίνοντας τιμές 2005 και 2016 βλέπουμε πως για όλες τις χώρες της ΕΕ υπήρξε αύξηση τιμών με εξαίρεση μόνο την Ολλανδία, η οποία όμως ήδη το 2005 είχε πολύ ψηλή, την ψηλότερη τιμή

  4. Η Ελλάδα, αν συγκρίνουμε τιμές ανάμεσα στο 2016 και 2005 βλέπουμε να είναι «πρωτοπόρος», με τη μεγαλύτερη ανατίμηση, γύρω στο 149%, ενώ μεγάλη αύξηση παρατηρούμε και στις άλλες χώρες του Νότου ( Ισπανία 99% ) και (Πορτογαλία 76%). Κάνω ειδική αναφορά στις χώρες του Νότου, για λόγους ευνόητους

  5. Ας προχωρήσουμε όμως και στη σύγκριση τιμών μεταξύ 2009 –πριν δηλαδή μπει η Ελλάδα στα μνημόνια- και το 2016, που έχουμε τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Eurostat. Tι δείχνουν τα στοιχεία αυτά. Ότι ανάμεσα σε 2009 και 2016 βλέπουμε και πάλι η Ελλάδα να πρωτοπορεί με το 3ο μεγαλύτερο ποσοστό ανατίμησης =49%, μετά την Πορτογαλία και την Λεττονία.

  6. Ανάμεσα σε 2009 και 2016, πάλι ένας μικρός αριθμός χωρών, οι 6 στις 28 είχαν μία μικρή μείωση τιμών ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είχε ανατιμήσεις.

  7. Για την Ελλάδα, τα 2 τελευταία χρόνια δεν είχαμε αύξηση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά έχουμε σωρεία χρεώσεων που μπαίνουν στο τιμολόγιο (ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) που και αυτοί επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Σημειώνουμε εδώ ότι προγραμματικός προεκλογικός στόχος ΣΥΡΙΖΑ ήταν η μείωση των τιμολογίων ρεύματος και γενικότερα του ενεργειακού κόστους. Στα οικιακά τιμολόγια δεν είχαμε μειώσεις ενώ μειώσεις υπήρξαν μόνο για επιχειρηματικές ομάδες μέσω της μεθόδου της διακοψιμότητας και των δημοπρασιών.

  8. Μία ειδική αναφορά μπορεί να γίνει για την εξέλιξη τιμών στο μέσο νοικοκυριό της Γερμανίας όπου εδώ η τιμή είναι πολύ υψηλή , η δεύτερη μεταξύ των 28, και φθηνότερη μόνο σε σχέση με Ολλανδία. Είχαμε και εδώ αύξηση ανάμεσα σε 2009 και 2016 καθώς και μεταξύ 2005 και 2016 και μάλιστα αρκετά υψηλή . Βεβαίως στη Γερμανία το βιοτικό επίπεδο είναι υψηλότερο και επομένως είναι σχετικά μικρότερη η αίσθηση της επιβάρυνσης.

Συμπεράσματα:

Τα παραπάνω δεδομένα, αποδεικνύουν θεωρώ, ότι αυτό που επαγγελόταν ο Νεοφιλελευθερισμός (ΝΦ), δηλαδή για μειώσεις τιμών αγαθών και υπηρεσιών ως κανόνας, είναι ένας μύθος, αν κάποιος θέλει να γενικεύσει. Ο ΝΦ επαγγελόταν πως με την προώθηση της ανταγωνιστικότητας –το θεό δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού- θα προέκυπταν φθηνότερα αγαθά και επομένως πιο προσιτά στους πολίτες. Τα στοιχεία δείχνουν πως με εξαίρεση την Ολλανδία υπήρξε γενικευμένη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, σε όλες γενικά (τις 27 από τις 28) χώρες της ΕΕ διαψεύδοντας τους θιασώτες του νεοφιλελευθερισμού.

Παρά την τεχνολογική ανάπτυξη , που δημιουργεί μεγάλα περιθώρια μείωσης των τιμών, η ασκούμενη πολιτική υπηρετεί τη μέγιστη αύξηση των κερδών, κυρίως των μεγάλων ενεργειακών ομίλων και είναι αυτή η αιτία που διαμορφώνει ψηλές τιμές ενέργειας. Η λεγόμενη απελευθέρωση έχει οδηγήσει σε διάλυση τις δημόσιες ενεργειακές επιχειρήσεις ώστε ιδιωτικοί όμιλοι να αποκτήσουν ακόμη και βιαίως σημαντικό κομμάτι της ενεργειακής πίτας . Η Διάλυση, όμως , των ισχυρών δημόσιων ενεργειακών ομίλων που λόγω οικονομίας κλίμακος θα μπορούσαν να πετύχουν μικρότερα κόστη και χαμηλότερες τιμές, νομοτελειακά έχει επίπτωση σε ανατιμήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ , πως αν και τα χρόνια της κρίσης έχουμε υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας( 28% περίπου ύφεση- πτώση του ΑΕΠ) ταυτόχρονα δεν είχαμε μείωση τιμών, αλλά αύξηση, έστω μικρή (5%) του τιμάριθμου (ΔΤΚ)

Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία να αναφερθεί είναι πως η αύξηση της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη από την αύξηση του ΔΤΚ. Βλέπουμε ότι αν και η εξέλιξη του ΔΤΚ ήταν 5% ανάμεσα σε 2009 και 2016, η ανατίμηση στην ηλεκτρική ενέργεια ήταν το 2016 σε σχέση με το 2009 περίπου 49%.

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μεσαίου μεγέθους νοικοκυριά. Εξέλιξη μεταξύ 2005 και 2016

 Χώρες ΕΕ

EUR ανά κιλοβατώρα (kWh) 

geo\time

2005

2009

2010

2016

2016 προς 2005

A

b

C

d

e

(e-b)*100/b

Ποσοστό αύξησης %

Netherlands

0,1955

0,1979

0,1767

0,162

-17,136

Hungary

0,1064

0,1483

0,1701

0,1114

4,699

Slovakia

0,1338

0,154

0,152

0,1423

6,353

Luxembourg

0,1478

0,1882

0,1726

0,1698

14,885

Italy

0,197

0,2098

0,1965

0,2413

22,487

Poland

0,1064

0,1131

0,1341

0,1332

25,188

Denmark

0,2278

0,2699

0,267

0,3088

35,558

Sweden

0,1397

0,1602

0,1839

0,1894

35,576

France

0,1194

0,1206

0,1283

0,1685

41,122

Cyprus

0,1074

0,1558

0,1858

0,1527

42,179

Austria

0,1413

0,1909

0,1967

0,2034

43,949

Finland

0,1057

0,1296

0,1325

0,1541

45,790

Bulgaria

0,0644

0,0823

0,0813

0,0956

48,447

Euro area

0,147

0,1736

0,1769

0,2184

48,571

EU (27 countries)

0,1336

0,1644

0,1682

0,2058

54,042

Croatia

0,0848

0,1151

0,1151

0,1311

54,599

Slovenia

0,1033

0,1346

0,1401

0,1618

56,631

Ireland

0,1436

0,203

0,1804

0,232

61,560

Romania

0,0779

0,0976

0,1031

0,126

61,746

Czech Republic

0,0868

0,1455

0,1496

0,142

63,594

Malta

0,0764

0,1708

0,1647

0,1257

64,529

Germany

0,1785

0,2282

0,2375

0,2969

66,331

Portugal

0,1381

0,1508

0,1584

0,235

70,167

Lithuania

0,0718

0,0951

0,1156

0,1231

71,448

Belgium

0,1481

0,1916

0,1959

0,2544

71,776

Estonia

0,0678

0,0922

0,097

0,1208

78,171

Latvia

0,0828

0,1052

0,1049

0,1628

96,618

Spain

0,1097

0,1577

0,1728

0,2185

99,180

United Kingdom

0,0877

0,1466

0,1386

0,1951

122,463

Greece

0,0688

0,1154

0,1181

0,1716

149,419

Source of Data:

Eurostat

 Επεξεργασία= Ν.Γεωργακάκης  

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για μεσαίου μεγέθους νοικοκυριά. Εξ’ελιξη τιμών μεταξύ 2009 και 2016

EUR ανά κιλοβατώρα (kWh) 

geo\time

2009

2016

Ποσοστό αύξησης (%)

a

B

c

d=(c-b)*100/b

Malta

0,1708

0,1257

-26,405

Hungary

0,1483

0,1114

-24,882

Netherlands

0,1979

0,162

-18,140

Luxembourg

0,1882

0,1698

-9,777

Slovakia

0,154

0,1423

-7,597

Czech Republic

0,1455

0,142

-2,405

Cyprus

0,1558

0,1527

-1,990

Austria

0,1909

0,2034

6,548

Croatia

0,1151

0,1311

13,901

Ireland

0,203

0,232

14,286

Denmark

0,2699

0,3088

14,413

Italy

0,2098

0,2413

15,014

Bulgaria

0,0823

0,0956

16,160

Poland

0,1131

0,1332

17,772

Sweden

0,1602

0,1894

18,227

Finland

0,1296

0,1541

18,904

Slovenia

0,1346

0,1618

20,208

EU (27 countries)

0,1644

0,2058

25,182

Euro area

0,1736

0,2184

25,806

Romania

0,0976

0,126

29,098

Lithuania

0,0951

0,1231

29,443

Germany

0,2282

0,2969

30,105

Estonia

0,0922

0,1208

31,020

Belgium

0,1916

0,2544

32,777

United Kingdom

0,1466

0,1951

33,083

Spain

0,1577

0,2185

38,554

France

0,1206

0,1685

39,718

Greece

0,1154

0,1716

48,700

Latvia

0,1052

0,1628

54,753

Portugal

0,1508

0,235

55,836

Source of Data:

eurostat

Επεξεργασία= Ν.Γεωργακάκης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας