Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: Απόφαση-κόντρα στη νομολογία ΣτΕ για 13ο-14ο μισθό

926
ειρηνοδικείο

Απόφαση – κόντρα στην κεντρική νομολογία που παρήγαγε τον περασμένο Ιούνιο η Ολομέλεια του ΣτΕ σχετικά με τη συνταγματικότητα της κατάργησης των δώρων και επιδομάτων στο δημόσιο τομέα, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου, το οποίο δικαίωσε 13 συμβασιούχους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου σε οργανισμό που ισχύει το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Πρόκειται για 13 υπαλλήλους Αθλητικής Ομοσπονδίας που με βάση την απόφαση θα λάβουν αναδρομικά μιας πενταετίας τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα Θερινής αδείας. Το δικαστήριο έκρινε ότι η πλήρης κατάργηση των δώρων και του επιδόματος θερινής αδείας, στους εν λόγω υπαλλήλους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε νομικά πρόσωπα όπου ισχύει το Ενιαίο Μισθολόγιο είναι αντισυνταγματικήανεφάρμοστη και αντίθετη σε υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις. Το δικαστήριο διατυπώνοντας το σκεπτικό του έκρινε ότι οι εν λόγω περικοπές των δώρων είναι ανεφάρμοστες «εφόσον στερούν από τους ενάγοντες το δικαιούμενο ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης».

Ιδιωτικού Δικαίου

Οι προσφεύγοντες υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διεκδίκησαν μέσω του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου από την Αθλητική Ομοσπονδία η οποία επιχορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο, αναδρομικά την καταβολή των επίμαχων δώρων της τελευταίας πενταετίας.

Η Ομοσπονδία που είναι νομικό πρόσωπο, επιχορηγείται τακτικά από το κράτος σε ποσοστό που υπερβαίνει το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού της, είχε παύσει να καταβάλλει τα δώρα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα θερινής αδείας, εφαρμόζοντας, ουσιαστικά, την υποπαράγραφο Γ.1. του ν. 4093/2012. Τώρα θα καταβάλει αναδρομικά τα τρία επίμαχα δώρα, για την τελευταία πενταετία.

Το σκεπτικό της ειρηνοδίκη, Αγγελικής Σακελλαρίου

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η κατάργηση τους “δεν θεσπίσθηκε νομίμως, για τους αυτούς ακριβώς λόγους για τους οποίους και οι λοιπές περικοπές μισθών και συντάξεων που θέσπισε ο ν. 4093/2012 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας”.

Παράλληλα, έκρινε αντισυνταγματική την περικοπή όλων των δώρων εορτών και θέρους, καθώς είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών άρθρων (άρθρα 2, 4, 21, 22, 25 και 93), καθώς και ότι προσκρούει και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη». Κατά συνέπεια, επισημαίνει η δικαστική απόφαση, “η μισθολογική κατάσταση των επίμαχων υπαλλήλων ρυθμίζονταν από τους Ν. 4024/2011 και Ν. 4093/2012, συμμορφούμενη δε προς τον τελευταίο, η εναγόμενη Ομοσπονδία προέβη στην εξ ολοκλήρου κατάργηση των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας, η οποία και συνεχίσθηκε μετά τη θέση σε ισχύ από 1.1.2016 του ν. 4354/2015 (άρθρο 34), ελλείψει αντιθέτου προβλέψεως”.

Όμως, συνεχίζει το Ειρηνοδικείο, “οι επίμαχες διατάξεις τυγχάνουν ανεφάρμοστες ως αντικείμενες στο Σύνταγμα και στις έχουσες υπερνομοθετική ισχύ διατάξεις των διεθνών συνθηκών, εφόσον στερούν από τους ενάγοντες το δικαιούμενο ικανοποιητικό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης”.

Έτσι, καταλήγει το Ειρηνοδικείο, ο ισχυρισμός των 13 “περί μη εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4093/2012 και ν. 4354/2015, αντίστοιχα, ως αντισυνταγματικών, πρέπει να γίνει δεκτός ως ουσία βάσιμος”.

Ανοίγει ο δρόμος

Σύμφωνα με τη δήλωση του δικηγόρου, Γεώργιου Μελισσάρη, που χειρίστηκε την υπόθεση των 13 εργαζομένων, “πρόκειται για μια απόφαση-σταθμό, διότι το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, έκρινε παρά ταύτα ότι η πλήρης κατάργηση των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας σε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα είναι αντισυνταγματική και ανεφάρμοστη, οφείλει επομένως το νομικό πρόσωπο την αναδρομική καταβολή τους. Ανοίγει, με άλλα λόγια, ο δρόμος για τη διεκδίκηση των καταργηθέντων δώρων και επιδόματος αδείας από εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με βάση το ενιαίο μισθολόγιο, οι οποίοι και έχουν σηκώσει, χωρίς καμία αμφιβολία, το μεγαλύτερο βάρος της υπερδεκαετούς κρίσης στη χώρα μας”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας