Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη τριμήνου 409 εκατ, “απολύει”όμως 450 εργαζόμενους!

1688
κέρδη

Καθαρά κέρδη μετά φόρων ύψους 409 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα για το α’ τρίμηνο του 2020, έναντι 131 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019!!! Η κερδοφορία στα ύψη για τους Τραπεζίτες αλλά ετοιμάζονται μέχρι το τέλος του χρόνου να «κόψουν» 450 εργαζόμενους!

Η τράπεζα πιστή στο πρόγραμμα «αναδιάρθρωσης» που έχει υποσχεθεί στους μετόχους της σχημάτισε για το α’ τρίμηνο του 2020 πρόβλεψη ύψους 90 εκατ. ευρώ ως δαπάνη αποχώρησης προσωπικού! Η τράπεζα θα απολύσει μέχρι το τέλος του χρόνου 450 υπαλλήλους προκειμένου να περιορίσει ακόμα περισσότερο το λειτουργικό κόστος της και να αυξήσει την κερδοφορία της!

Οι «περικοπές» βέβαια έχουν ξεκινήσει ήδη από τους τραπεζίτες αλλά θα συνεχιστούν και για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του 2020 αφού όπως σημειώνουν μειώνουν τις λειτουργικές δαπάνες και μεγιστοποιούν τα κέρδη.

Όπως ενημερώνει επίσημα η τράπεζα: «Οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €207 εκατ.το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της περιστολής τόσο των δαπανών προσωπικού (-8% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-3% σε ετήσια βάση). Οι δαπάνες προσωπικού ενσωματώνουν μέρος της θετικής επίπτωσης από την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συνολική συμμετοχή να ανέρχεται σε 1,100 εργαζομένους, εκ των οποίων 300 αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020. Η ΕΤΕ σχημάτισε το Α’ τρίμηνο 2020 πρόβλεψη για νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ.». 

Με 90 εκατ. ευρώ …«αποζημιώσεις» θα «καθαρίσει» του υπαλλήλους. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια βέβαια θα τα κάνει απόσβεση σε λίγους μήνες αφού η κερδοφορία καλά κρατεί.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας: 

 Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση το Α’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+25% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης.

— Τα κέρδη της περιόδου αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €304 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020 (€41 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2019), αντανακλώντας τη σταθεροποίηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οποία απορρόφησαν τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης συνολικής επίπτωσης της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και την πρόβλεψη για το νέο Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού ύψους €90 εκατ.

 Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €775 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ τον Ιανουάριο (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο “διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση” (HTCS) τον Φεβρουάριο (€264 εκατ.)

Τα κέρδη λοιπόν αυξάνονται τόσο με τις περικοπές προσωπικού και την περιστολή δαπανών όσο και με το δανεισμό – μέσω ομολόγων – προς το ελληνικό δημόσιο!!! Πρόκειται για μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που ανακεφαλοποίηθηκαν με χρήματα του ελληνικού λαού για να «σωθούν» από τη χρεωκοπία και σήμερα δανείζουν εκ νέου το ελληνικό δημόσιο για σίγουρη και μεγάλη κερδοφορία…

Δείτε αναλυτικά τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο παρακάτω γράφημα από την «Καθημερινή»:

*Πηγή: imerodromos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας