Δικαστήριο: 13ος και 14ος μισθός σε υπαλλήλους Δήμου

1141
δικαστήριο

Με τις αριθμ. 163/2018,164/2018,165/2018 και 166/2018 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου, έγιναν δεκτές οι αγωγές που είχαν ασκήσει 137 εργαζόμενοι του Δήμου Ρόδου (αορίστου και ορισμένου χρόνου) και των Νομικών Προσώπων αυτού (Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου), για την δικαστική αναδρομική χρηματική διεκδίκηση που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων: 

α) του ν. 4024/2011 (νέο μισθολόγιο με ισχύ από 1.11.2011) με τις οποίες ορίστηκαν ως αποδοχές δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων αλλά και επιδόματος αδείας όλων των υπαγομένων σε αυτό μισθωτών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α τα χρηματικά ποσά των 250, 500 και 250 Ευρώ αντίστοιχα κατ’ έτος και

β) του ν. 4093/2012 με τις διατάξεις του οποίου περικόπηκαν ολοσχερώς από 1.1.2013 τα ανωτέρω επιδόματα δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων αλλά και επιδόματος αδείας των εργαζομένων στον Δημόσιο τομέα,

Όπως παρουσιάζει σήμερα, πρώτο και αποκλειστικά το epoli.gr σε συνέχεια ενημέρωσης του, από το Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου και τον πρόεδρό του, κ. Φώτη Μπακίρη.

Οι εν λόγω αποφάσεις κηρύχθησαν, μάλιστα, προσωρινά εκτελεστές ως προς την καταψηφηστική τους διάταξη για το ήμισυ του επιδικαζόμενου ποσού σε κάθε ένα εργαζόμενο.

Στις υποθέσεις παρέστησαν για λογαριασμό των εργαζομένων, ο δικηγόρος Τρικάλων κ. Απόστολος Γκατζιός και για τον Δήμο Ρόδου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ο δικηγόρος Ρόδου κ. Δημήτριος Σαλαμαστράκης.

*Πηγή: epoli.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας