Προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη για τον παράνομο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων

3611
νόμος

Στον Συνήγορο του Πολίτη δυο συνταξιούχοι, που αφορά τον παράνομο επανυπολογισμό (ΟΛΩΝ) των επικουρικών συντάξεων. Στον πρώτο, η σύνταξή του  «επανυπολογίστηκε» κατά 253 ευρώ χαμηλότερα, (αφορά και άλλες 400.000 συντάξεις οι οποίες κατά τον επανυπολογισμό είχαν άθροισμα κύριας και επικουρικής πάνω από τα 1.300 ευρώ), ενώ για τον δεύτερο η σύνταξή του δεν έπρεπε να επανυπολογιστεί (αφορά και τις υπόλοιπες 800.000 συντάξεις με άθροισμα, κάτω από τα 1.300 ευρώ) και θα του περικοπούν 45 ευρώ από την 1.1.2019.
Σημειωτέων, για τις επιπλέον λαθεμένες παρακράτησης του Ν.3986/2011 (ΑΚΑΓΕ) και του Ν. 4093/2012, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη τοποθετηθεί και καλεί την κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά αυτά. Οι (επιπλέον) παρακράτησης αυτές αφορούν περί τις 200.000 συντάξεις.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Προς: Τον Συνήγορο πολίτη
Θέμα: ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ (1.249.471) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

  • 660εκατομμύρια (ετησίως) από επικουρικές συντάξεις παρακρατούνται παράνομα από 400.000 συνταξιούχους
  • 220εκατομμύρια (επιπλέον) θα παρακρατηθούν από την 1.1.2019 επίσης παράνομα από τους υπόλοιπους 800.000 συνταξιούχους

Ενάμιση χρόνο μετά τον «επανυπολογισμό» και οι παρανομίες του υπουργείου εργασίας συνεχίζουν. Όλες οι επικουρικές συντάξεις (1.249.471) βρίσκονται στον αέρα, αφού το άρθρο 96 του 4387/2016, παρακάμφτηκε και παραβιάστε στο σύνολό του και αντί για επανυπολογισμό ακολούθησαν οριζόντιες παράνομες περικοπές, κατά 70% περισσότερο.
Δηλαδή, ΟΛΕΣ οι επικουρικές συντάξεις «επανυπολογίστηκαν» κατά 17% έως 70% χαμηλότερά από αυτά που προβλέπει ο Νόμος.
ΑΡΘΡΟ 96 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

Με βάση το άρθρο 96 του 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται (Α) σύμφωνα με τις νέες, (Β) μόνο όσες συντάξεις υπερβαίνουν (άθροισμα κύριας και επικουρικής) τα 1.300 ευρώ, (Γ) με νέο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος, (Δ) με νέο συντάξιμο μισθό στον οποίο (βάση της εγκύκλιου) ενσωματώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 13ου– 14ου μισθού, (Ε) οι συντάξεις κάτω των ποσών αυτών μένουν ως έχει, δεν επανυπολογίζονται. 
Εγκύκλιος, προσδιορισμού του συντάξιμου μισθού  (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831 – 2011-2017) βάση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016

 
Αναπροσαρμογές συντάξιμων μισθών
Το υπουργείο εργασίας όφειλε: (Α) την αναπροσαρμογή του συντάξιμου μισθού για κάθε σύνταξη χωριστά, (Β) ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης και τον αντίστοιχο σωρευτικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, (Γ) συμπεριλαμβάνοντας τις εισφορές για δυο επιπλέον μήνες (δώρων, επ. αδείας) το οποίο τελικά αγνόησε.
nikolaou pin1
Θύματα των παρανομιών αυτών είναι περίπου 400.000 συνταξιούχοι καθώς αυθαίρετα και καταχρηστικά μας παρακρατούν (μηνιαίως) μεγάλα χρηματικά ποσά έως και 300 ευρώ. Και περί τους 800.000 συνταξιούχους καθώς από την 1.1.2019, επίσης αυθαίρετα και καταχρηστικά θα μας παρακρατήσουν ποσά που ανέρχονται στο 18% της επικουρικής σύνταξης.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
Στη δική μου περίπτωση, το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 612,33 ευρώ (επί 14 μήνες) ετησίως 8.573 ευρώ, αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 34 έτη ασφάλισης και 2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό.
Συνέπεια του Νόμου λοιπόν και καθώς η σύνταξη μου υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ τίθεται σε επανυπολογισμό και προβλέπονται τα εξής: (Α) Με βάση την παραπάνω εγκύκλιο και με έτος συνταξιοδότησης το 2008, ο συντάξιμος μισθός αναπροσαρμόζεται επί 24,59% είτε (2.374 Χ24,59%) 2.958 ευρώ, (Β) ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% Χ 34) 15,3%, (Γ) νέα σύνταξη (2.958 Χ 15,3%) 452,6 ευρώ. Στο ποσό αυτό προβλέπεται παρακράτηση (εισφοράς αλληλεγγύης) 6% και έτσι το νέο ποσό σύνταξης ανέρχεται στα (452,6 Χ6%) 425,4 ευρώ μεικτά.
ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
Μετά των επανυπολογισμό (Σεπτέμβριος 2016) αντί των παραπάνω νομίμων (425,4 ευρώ μεικτά) ποσών, αυθαίρετα και καταχρηστικά μου χορηγούν το ποσό των 172,30 ευρώ μεικτά, (διαφορά 253 ευρώ) χωρίς ωστόσο να μου εξηγούν, πως και από πού προκύπτει το ποσό αυτό; Βάση ποιου συντάξιμου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη;
Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.
nikolaou pin2
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το γεγονός των παράνομων περικοπών, προκύπτει και από φυλλάδιο του ίδιου του υπουργείου εργασίας, που ενώ προσπαθεί να διαφημίσει τον Ν. 4387/2016, ταυτόχρονα μέσα από αυτό αποκαλύπτει και την απάτη, αφού τα ποσά αυτά (φυλλάδιο) καμία σχέση με τα αντίστοιχα των συντάξεων που επανυπολογίστηκαν και της δικής μου, στα 172,30 ευρώ!!
nikolaou pin3
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ (1.300 ευρώ) ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2η Σύνταξη.: Το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 368,47ευρώ (επί 14 μήνες) ετησίως 5.158 ευρώ, αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 23 έτη ασφάλισης και 1.527 ευρώ συντάξιμο μισθό.
Συνέπεια του άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και καθώς το άθροισμα (κύριας και επικουρικής) υπολείπεται τα 1.300 ευρώ, η σύνταξη δεν έπρεπε να επανυπολογιστεί και να μείνει ως έχει. Παρ’ όλα αυτά «επανυπολογίστηκε» και μάλιστα με λάθος τρόπο, μειώνοντας την σε πολύ χαμηλά ποσά στα 123, 44 ευρώ, τα οποία βέβαια δεν προκύπτουν.
Αποτέλεσμα, με τον παράνομο τρόπο αυτό, εμφανίζεται μεγάλο ποσό δήθεν ως «προσωπική διαφορά» το οποίο από την 1.1.2019 περικόπτεται (250 Χ 18%) κατά 45 ευρώ.
Εκκαθαριστικό της 2ης σύνταξης:
nikolaou pin4
Επιπλέον, όπως φαίνεται και στο εκκαθαριστικό, παρακρατείται (παρανόμως) το ποσό των 14,74 ευρώ ως ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, για το οποίο σύμφωνα με τον Ν.3986/2011 οι παρακρατήσεις αφορούν συντάξεις άνω των 300 ευρώ και όχι κάτω από το ποσό αυτό.
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ) ΒΛΑΒΗΣ –ΣΕ (1.249.471) ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Να σημειωθεί ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί και παρανομίες του υπουργείου εργασίας, επιβεβαιώνονται και από κρατικούς λειτουργούς, αλλά και από δημόσια έγγραφα.
Ωστόσο, οι διαφορές που προκύπτουν από τις παράνομες περικοπές (παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος Νόμος και ενιαίος συντελεστής, 0,45% ανά έτος, τις απαλείφει) από ταμείο σε ταμείο ποικίλουν, σε βαθμό που γίνονται και προκλητικές, αφού σε ορισμένα Ταμεία (ΕΤΕΑΜ – τ. ΙΚΑ –ΤΕΑΜ) είναι διπλάσιες – κατά 50% περισσότερο. Για το οποίο βεβαία, οι αρμόδιοι υπουργοί ελέγχονται και για αυτό.
Για όλους του παραπάνω λόγους και επειδή: Στη μεν πρώτη περίπτωση ο επανυπολογισμός των συντάξεων έγινε λαθεμένα με αποτέλεσμα να μου παρακρατείτε (παρανόμως) το ποσό των 253 ευρώ μηνιαίως. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση (από το Νόμο) δεν προβλέπεται  επανυπολογισμός, έγινε και λανθασμένα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται «προσωπικές διαφορές» στις οποίες από την 1.1.2019 περικόπτεται το ποσό των 45 ευρώ μηνιαίως.
Και επειδή κατά τον επανυπολογισμό δεν μας εκδόθηκε η προβλεπόμενη απόφαση διευθυντή και μας στερήθηκε το δικαίωμα (τρίμηνης προθεσμίας) ένστασης, απευθυνόμαστε στο ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και ζητάμε την μεσολάβηση και παρέμβαση του προκειμένου:
Α) Να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και να μας επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό (253 ευρώ μηνιαίως) αναδρομικά από την 1.7.2016. Αναλόγως και στους υπόλοιπους 400.000 συνταξιούχους που το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 660 εκ. ετησίως.
Β) Να καταργηθούν και να αφανιστούν οι παράνομες προσωπικές διαφορές από τα εκκαθαριστικά σημειώματα και να αποφευχθεί η περικοπή κατά 45 ευρώ αλλά και τυχόν κίνδυνος περικοπής για το μέλλον. Αναλόγως και στους υπόλοιπους 800.000 συνταξιούχους που το συνολικό ύψος ανέρχεται στα 220 εκ. ετησίως.
Γ) Και για να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής κατά συνέπεια και αναδρομικών επιστροφών, και να δοθεί ένα τέλος στην ταλαιπωρία (1.249.471) συνταξιούχων και o εξαναγκασμός τους στο να καταφεύγουν στα ελληνικά δικαστήρια προκειμένου να τους αποδοθούν αυτά που δικαιούνται, με ότι αυτό συνεπάγεται.
 
*O Νικολάου Κώστας είναι Συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ
 

1 σχόλιο

  1. Εχθές τηλεφώνησα στο Συνήγορο του Πολίτη,για να αναφέρω,ότι την προηγουμένη είχαν έρθει στο σπίτι μου δυο αστυνομικοί,δε χτύπησαν το κουδούνι αλλά ο ένας σκαρφάλωσε την αυλόπορτα και μπήκε,μου πήρε το κλειδί για να ανοίξει και στον άλλο,με ρώτησαν απλά το επίθετό μου και μου είπαν να τους ακολουθήσω στο τμήμα,χωρίς καμιά εξήγηση και χωρίς ένταλμα εισαγγελέα.Αυτό εσήμαινε για μένα μεγάλη ταλαιπορία,γιατί το αστυνομικό τμήμα βρίσκεται στο αστικό κέντρο της περιοχής μας,17 χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολή μας και εγώ είμαι άρωστη.Ευτυχώς από καθαρή τύχη ξεκαθάρισε,ότι ζητούσαν μια συγγενή μου με ίδιο επίθετο αλλά διαφορετικό βαφτιστικό όνομα,που μένει λίγο παρακάτω.Από το Συνήγορο του Πολίτη ήθελα να μάθω,ποια είναι τα δικαιώματά μου σε μια τέτοια περίπτωση,για να είμαι ενήμερη στο μέλλον,αλλά μου είπαν,ότι δεν είναι αρμόδιοι και δεν ξέρουν.Ρωτώ λοιπόν: Είναι δυνατόν,ένας δικηγόρος,αρμόδιος ή όχι,να μην ξέρει να απαντήσει αυτή την ερώτηση; Άμα δεν ξέρει αυτό,τότε τι ξέρει;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας