Αιτήσεις κατά των παράνομων περικοπών στις επικουρικές συντάξεις. Τι ζητούν οι συνταξιούχοι

2452
νόμος

Σε συνέχεια της αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, δημοσιεύουμε και τις αιτήσεις των δυο συνταξιούχων, οι οποίες κατατεθήκαν στο ΕΤΕΑΕΠ και στα υποκαταστήματα (που εξέδωσαν την σύνταξη) του ΙΚΑ, με τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά που διεκδικούν.
Οι δυο αιτήσεις αυτές καταδεικνύουν τόσο το εύρος της εξαπάτησης, καθώς οι παρανομίες αφορούν το ΣΥΝΟΛΟ των συνταξιούχων, όσο και το ύψος, αφού οι κλοπές ξεπερνούν τα 300 ευρώ μηνιαίως. Για παράδειγμα:
 
ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΑΦΟΡΑ (400.000) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1300 ΕΥΡΩ
Η πρώτη αίτηση αφορά τις συντάξεις με άθροισμα (κύριας και επικουρικής) άνω των 1.300 ευρώ και οι οποίες από τον Νόμο τίθενται σε επανυπολογισμό. Ωστόσο (και κατά ομολογία αρμοδίων) δεν τηρήθηκε ο εν λόγω Νόμος, δηλαδή δεν εφαρμόστηκε ο ενιαίος συντελεστής (0,45%) ανά έτος ασφάλισης, καθώς και η προσαύξηση λόγο υπέρτερων εισφορών του 13ου και 14ου μισθού, αλλά ούτε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.
Η αίτηση συνεπώς, περιγράφει και καταδεικνύει όλες τις παρανομίες αυτές, για τις οποίες στην περίπτωση αυτή υπάγονται 400.000 συνταξιούχοι:
   
 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΙΚΑ ΤΕΑΜ)
 
Του …………..του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ……….., συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ: …, κατοίκου……, οδός ΑΙΟΛΟΥ αριθμός…., Τ.Κ…. , τηλέφωνο ……
———-
Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη από τον 7ο του 2008. Το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 612,33 ευρώ (επί 14 μήνες) ετησίως 8.573 ευρώ (μεικτά), αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 34 έτη ασφάλισης και 2.374 ευρώ συντάξιμο μισθό.
 

ΑΡΘΡΟ 96 ΝΟΜΟΣ 4387/2016
Με βάση το άρθρο 96 του 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται (Α) σύμφωνα με τις νέες, (Β) μόνο όσες συντάξεις υπερβαίνουν (άθροισμα κύριας και επικουρικής) τα 1.300 ευρώ, (Γ) με νέο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος, (Δ) με νέο συντάξιμο μισθό στον οποίο (βάση της εγκύκλιου) ενσωματώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές του 13ου– 14ου μισθού, (Ε) οι συντάξεις κάτω των ποσών αυτών μένουν ως έχει, δεν επανυπολογίζονται.
Εγκύκλιος για τον τρόπο επανυπολογισμού,  (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831 – 2011-2017) βάση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016

Συνέπεια του Νόμου λοιπόν και καθώς η σύνταξη μου υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ τίθεται σε επανυπολογισμό και προβλέπονται τα εξής: (Α) Με βάση την εγκύκλιο (Φ 80020/οικ. 49618/Δ15.831- 20-11-2017) και με έτος συνταξιοδότησης το 2008, ο συντάξιμος μισθός αναπροσαρμόζεται επί 24,59%* είτε (2.374 Χ24,59%) 2.958 ευρώ, (Β) ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% Χ 34) 15,3%, (Γ) νέα σύνταξη (2.958 Χ 15,3%) 452,6 ευρώ. Στο ποσό αυτό προβλέπεται παρακράτηση (εισφοράς αλληλεγγύης) 6% και έτσι το νέο ποσό σύνταξης ανέρχεται στα (452,6 Χ6%) 425,4 ευρώ μεικτά. * (16,66% του 13ου– 14ου μισθού) και (7,93% του ΔτΚ)  = 24,59%
Παράνομες περικοπές
Μετά των επανυπολογισμό (Σεπτέμβριος 2016) αντί των παραπάνω νομίμων (425,4 ευρώ μεικτά) ποσών, αυθαίρετα και καταχρηστικά μου χορηγούν το ποσό των 172,30 ευρώ μεικτά, (διαφορά 253 ευρώ) χωρίς ωστόσο να μου εξηγούν, πώς και από πού προκύπτει το ποσό αυτό; Βάση ποιου συντάξιμου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη; Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.
Επειδή μετά την περικοπή που μου έχει επιβληθεί, η σύνταξη που μου χορηγεί το ταμείο σας ανέρχεται στα 172,30 ευρώ μεικτά είναι αυθαίρετη παράνομη και καταχρηστική, δεν συνιστά ορθή εφαρμογή, ούτε του Ν. 4387/2016 και του άρθρου 96 που καθορίζει τον τρόπο επανυπολογισμού.
Επειδή ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου έγινε κατά παράβαση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να μου παρακρατείτε (παρανόμως) το ποσό των 253 ευρώ μηνιαίως.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
 
Ζ Η Τ Ω
Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξής μου τουλάχιστον στο ύψος των 425,4 ευρώ μεικτά, το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016.
Να μου επιστραφεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό 5.313ευρώ (253 ευρώ μηνιαίως) αναδρομικά από την 1.7.2016, που παράνομα παρακρατήθηκε.
Σε κάθε περίπτωση να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως, πρώτον, ο Νόμος και το συγκεκριμένο άρθρο με το οποίο επανυπολογίστικε η σύνταξή μου, δεύτερον, ο τρόπος δηλαδή (Α) ο νέος συντάξιμος μισθός, (Β) τα έτη ασφάλισης, (Γ) το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, για τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνομολογούν το νέο ποσό της σύνταξής μου και βεβαίως με την δυνατότητα και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.
Αθήνα                                                             …….
Ο αιτών
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΑΦΟΡΑ (800.000) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1.300 ΕΥΡΩ
 
Η δεύτερη αίτηση αφορά τις συντάξεις με άθροισμα (κύριας και επικουρικής) κάτω των 1.300 ευρώ οι οποίες, παρά το ότι από τον εν λόγο Νόμο δεν έπρεπε να επανυπολογιστούν, επανυπολογίστηκαν οι κάτω των ποσών αυτών και μάλιστα λανθασμένα, εμφανίζοντας έτσι μεγάλα ποσά δήθεν ως προσωπικές διαφορές, και οι οποίες την 1.1.2019 περικόπτονται.
Η αίτηση συνεπώς, περιγράφει και καταδεικνύει όλες τις παρανομίες αυτές, για το οποίο, στην περίπτωση αυτή υπάγονται 800.000 συνταξιούχοι:   
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑΜ)
 
Του ……… του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της …….. συνταξιούχου του Ταμείου σας με ΑΜΚΑ: …….., κατοίκου…….., οδός ΓΡΑΒΙΑΣ αριθμός .., Τ.Κ….., τηλέφωνο ……..
———–
Είμαι συνταξιούχος του Ταμείου σας και λαμβάνω σύνταξη από τον 10ο του 2008. Το αρχικό ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ήταν 368,47ευρώ (επί 14 μήνες) ετησίως 5.158 ευρώ, αντίστοιχες ήταν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Με 23 έτη ασφάλισης και 1.527 ευρώ συντάξιμο μισθό.
Οι παρακρατήσεις (μνημονιακές) ανέρχονται στα 117,94 ευρώ, συνεπώς 250,53 ευρώ μεικτά.
 

ΑΡΘΡΟ 96 ΝΟΜΟΣ 4387/2016
Με βάση το άρθρο 96 του 4387/2016, οι καταβαλλόμενες συντάξεις επανυπολογίζονται, μόνο όσες συντάξεις υπερβαίνουν (άθροισμα κύριας και επικουρικής) τα 1.300 ευρώ, συνεπώς, οι συντάξεις κάτω των ποσών αυτών μένουν ως έχει, δεν επανυπολογίζονται. 

 
Συνέπεια του άρθρο 96 του Ν. 4387/2016 και καθώς το άθροισμα (κύριας και επικουρικής) υπολείπεται τα 1.300 ευρώ, η σύνταξή μου δεν έπρεπε να επανυπολογιστεί και να μείνει ως έχει. Δηλαδή στα 250, 53 ευρώ μεικτά
Παράνομες περικοπές
Παρ’ όλα αυτά και παρά την προστασία του Νόμου «επανυπολογίστηκε» και μάλιστα με λάθος τρόπο, μειώνοντας την σε πολύ χαμηλά ποσά στα 123, 44 ευρώ, τα οποία βέβαια δεν προκύπτουν.
Αποτέλεσμα, με τον παράνομο τρόπο αυτό εμφανίζεται μεγάλο ποσό (127,09) ευρώ δήθεν ως «προσωπική διαφορά» το οποίο από την 1.1.2019 περικόπτεται (250 Χ 18%) κατά 45 ευρώ.
Χωρίς ωστόσο να μου εξηγούν, βάση ποιο Νόμο «επανυπολογίστηκε» και ποιο άρθρο; Πως και από πού προκύπτει το ποσό αυτό; Βάση ποιου συντάξιμου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη; Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων, που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.
Επιπλέον, στο αναγραφόμενο ποσό της δήθεν νέας σύνταξη 123,44 ευρώ και 127,09 ως «προσωπική διαφορά» 250,53 ευρώ μου παρακρατείτε επίσης παράνομα 14,74 ευρώ ως ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, το οποίο βάση του (Ν.3986/2011) αυτό αφορά συντάξεις άνω των 300 ευρώ και όχι κάτω από αυτό.
Επειδή η μείωση που μου έχει επιβληθεί στα 123,44 ευρώ μεικτά, είναι αυθαίρετη παράνομη και καταχρηστική, δεν συνιστά ορθή εφαρμογή ούτε του Ν. 4387/2016 και του άρθρου 96 που καθορίζει τόσο τον τρόπο αλλά και ποιες συντάξεις τίθενται σε επανυπολογισμό.
Επειδή ο απανυπολογισμός της σύνταξής μου έγινε κατά παράβαση του άρθρου 96 του Ν. 4387/2016, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ένα μεγάλο ποσό 127,09 ευρώ δήθεν ως προσωπική διαφορά και από την 1.1.2019 περικόπτεται κατά 45 ευρώ, αλλά με κίνδυνο νέας περικοπής για το μέλλον.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
 
Ζ Η Τ Ω
 
Να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξής μου τουλάχιστον στο ύψος των 250, 53 ευρώ μεικτά, το οποίο καθορίζεται από το άρθρο 96 του Ν. 4387/2016.
Να καταργηθεί και να αφανιστεί η παράνομη προσωπική διαφορά (127,09) ευρώ) από το εκκαθαριστικό σημείωμα και να αποφευχθεί η περικοπή κατά 45 ευρώ την 1.1.2019 αλλά και τυχόν κίνδυνος περικοπής για το μέλλον.
Σε κάθε περίπτωση να μου γνωστοποιηθεί εγγράφως, πρώτον ο Νόμος και το συγκεκριμένο άρθρο που υποβάλουν σε επανυπολογισμό της σύνταξης μου και δεύτερον τον τρόπο – εφόσον αυτό επιβάλλεται) δηλαδή (Α) το νέο συντάξιμο μισθό, (Β) τα έτη ασφάλισης, (Γ) το νέο ποσοστό αναπλήρωσης, για τα οποία ελήφθησαν υπόψη και συνομολογούν το νέο ποσό της σύνταξής μου και βεβαίως με την δυνατότητα και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.
 
Αθήνα                                                 …….
Ο αιτών
—————————–
 
Σημειωτέων, στις δυο αιτήσεις αυτές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπλέον λαθεμένες παρακράτησης του Ν.3986/2011 (ΑΚΑΓΕ) και του Ν. 4093/2012, για τις οποίες ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη τοποθετηθεί και καλεί την κυβέρνηση να επιστρέψει τα ποσά αυτά.
 
 
* Ο Νικολάου Κώστας είναι συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας