Άισχος: Παράνομες επιπλέον μειώσεις έως και 280€ μηνιαίως στις παλιές επικουρικές!

2009
μειώσεις
Επιπλέον αναδρομικά για 400.000 επικουρικές λόγω λανθασμένου επανυπολογισμού
Αποδείξεις για μηνιαίες διαφορές… 280 ευρώ!

Οι συνταξιούχοι επικουρικών έχουν έννομο συμφέρον να απαιτήσουν επιπλέον αναδρομικά, πέραν των νόμων 4051/2012 & 4093/2012, είτε λόγω υπεξαίρεσης και κλοπής κατ’ εξακολούθηση είτε λόγω λανθασμένου επανυπολογισμού του Ν.4387/2016.

Αφορά περί τους 400.000 συνταξιούχους, που από την 1.6.2016 αντί για αναπροσαρμογή βάση του άρθρου 96 του Ν.4387/2016, δηλαδή την εξίσωση με τις νέες, έγιναν οριζόντιες περικοπές χωρίς νόμο (!) ύψους έως και 75% (!). Δεν συμπεριλήφθησαν δηλαδή οι προσαυξήσεις του 13ου -14ου μισθού καθώς και ο ενιαίος συντελεστής επανυπολογισμού (0,45%) ανά έτος ασφάλισης (!)

Ιδιαίτερα για 200.000 του τέως ΙΚΑ- ΤΕΑΜ και λοιπών του ιδιωτικού τομέα, πέραν του λανθασμένου επανυπολογισμού, είχαν και επιπλέον περικοπή (χωρίς νόμο) έως και 200 ευρώ (!) 

Αποδεικτικά στοιχεία – Διαφορές

Νέα αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις παράνομες διαφορές, είναι οι αποφάσεις των νέων συντάξεων που αρχίζουν να εκδίδονται με βάση το άρθρου 96 του Ν. 4387/2016 και οι οποίες είναι αποκαλυπτικές.

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε δυο ίδιες συντάξεις. Η πρώτη υπολογίστηκε με τον νέο νόμο, ενώ η δεύτερη με τον παλαιό (2008) αλλά αναπροσαρμόστηκε με τον νέο και που σύμφωνα με το άρθρο 96 θα έπρεπε και οι δυο να καταλήγουν στο ίδιο ποσό.

Πρώτη σύνταξη – (η νέα)      

Σημειωτέον η ημερομηνία ισχύος του νέου νόμου ως αφορά τις επικουρικές, είναι η 1.1.2015 και εφεξής, ενώ για τις κύριες από της 13.5.2016 έτσι η εν λόγω σύνταξη με ημερομηνία κατάθεσης 24.3.2016, η επικουρική υπολογίζεται με τον νέο νόμο ενώ η κύρια με τον παλαιό. Να σημειωθεί επίσης πως η κύρια σύνταξη είναι του ΙΚΑ και έχει μέσο μισθό την  28η Α.Κ. (2.373,50 ευρώ).

Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση διευθυντή του υπολογίστηκαν: Χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2014, 31 έτη 3 μήνες και 6 ημέρες. Συντάξιμες αποδοχές (μέσος μισθός) 3.179,67 ευρώ. Ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% ανά έτος ασφάλισης.

Η αυξημένη διαφορά του μέσου μισθού σε σχέση με την κύρια έχει να κάνει με τις προσαυξήσεις του ΔτΚ και των αποδοχών (14/12) του 13ου– 14ου μισθού. Ενώ για την κύρια που υπολογίστηκε με τον παλαιό τρόπο οι αναπροσαρμογές των Ασφαλιστικών Κλάσεων διαφέρουν, αλλά ούτε οι αποδοχές του 13ου– 14ου μισθού συνυπολογίζονται.

Έτσι, το ποσό τη σύνταξης είναι 0,45% Χ 3.179,67 Χ 31,27 = 447,43 ευρώ

Η απόφαση της νέας σύνταξης:

Δεύτερη σύνταξη – (η παλαιά) 

Η σύνταξη (ιδίου ταμείου με την πρώτη) εκδόθηκε το έτος 2008, με μέσο μισθό της 28η Α.Κ. (2.373,50 ευρώ) και με χρόνο ασφάλισης 34 έτη.

Το αρχικό ποσό ήταν 612,33 ευρώ. Μείον 262 ευρώ (μνημονιακές περικοπές) υπόλοιπο 350 ευρώ. Μείον 107 ευρώ ασθένεια – εισφορά αλληλεγγύης – εφορία, καθαρό πληρωτέο ποσό 243,11 ευρώ.

Εκκαθαριστικό πριν το επανυπολογισμό, Αύγουστος 2016:

Επανυπολογισμός – Ν. 4387/2016

Με βάση την ρητή εντολή του άρθρο 96, ότι δηλαδή οι καταβαλλόμενες συντάξεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις νέες, και καθώς η σύνταξη εκδόθηκε το 2008, πρώτο βήμα είναι αναπροσαρμογή του μέσου μισθού με την προσθήκη (14/12) των εισφορών του 13ου– 14ου μισθού καθώς και επί 1,06798 (σωρευτικός ΔτΚ του έτους 2008). Συνεπώς νέος μέσος μισθός 2.957 ευρώ  (2373,5 Χ 14/12 Χ 1,06798).

Η μειωμένη διαφορά σε σχέση με την πρώτη σύνταξη οφείλεται στο πλαφόν ανώτατων αποδοχών (ΙΚΑ) που είναι 2.432 ευρώ, ενώ τα 2.373,5 είναι ο τεκμαρτός μισθός της ανώτατης 28ης Α.Κ, καθώς και στους διαφορετικούς συντελεστές προσαυξήσεων των εν ενεργεία και των συντάξεων.

Έτσι και καθώς έχει 34 έτη ασφάλισης, η σύνταξη, θα πρέπει να είναι 0,45% Χ 2.957 Χ 34 = 452,4 ευρώ

Υπεξαίρεση και κλοπή κατ’ εξακολούθηση

Αντί των παραπάνω νομίμων ποσών (452,4 ευρώ μεικτά) αυθαίρετα – καταχρηστικά του χορηγούν το ποσό των 172,30 ευρώ μεικτά (!) Χωρίς κανένα στοιχείο (!) βάση ποιου μέσου μισθού και πόσα έτη ασφάλισης ελήφθησαν υπόψη; Ούτε απόφαση διευθυντή εκδόθηκε προκειμένου να ελεγχτεί η ορθότητα των στοιχείων που συνομολογούν το συγκεκριμένο ποσό, αλλά και το δικαίωμα ένστασης (τρίμηνης προθεσμίας) όπως ο Νόμος ορίζει.

Νέο εκκαθαριστικό μετά το «επανυπολογισμό» – Σεπτέμβριος 2016:

Διαφορές

Αντί λοιπόν για επιστροφή 102 ευρώ που δικαιούταν από τον επανυπολογισμό του προστέθηκε.. και άλλη περικοπή (χωρίς νόμο) ποσό 178 ευρώ (!)

Συνεπώς, οι παράνομες διαφορές που προκύπτουν είναι: Διαφορά σε σχέση με το αρχικό ποσό 612 – 172 = 440 ευρώ ποσοστό 72% (!) Διαφορά σε σχέση με τα νόμιμα που δικαιούται μετά τον επανυπολογισμό 452 – 172 = 280 ευρώ (!)

Το Υπουργείο εργασίας παραδέχεται…. αλλά   

Το Υπουργείο εργασίας παραδέχεται την παρανομία αυτή και όπως εξηγεί, σε δελτίο τύπου (12.6.2018) αυτές έγιναν…. για να αποφευχθεί η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος του ν. 4052/12, η οποία θα μείωνε οριζόντια έως 57% όλες τις επικουρικές συντάξεις(!)» Δηλαδή ότι ο επανυπολογισμός δεν έγινε νόμιμα και ότι περικόψαμε παράνομα του τέως ΙΚΑ –ΤΕΑΜ κατά 50% περισσότερο (!) για να μην αναγκαστούμε και τις μειώσουμε νόμιμα όλες (!)

Η ομολογία αυτή έρχεται και ως απειλή (σε όσους δεν είχαν τις επιπλέον περικοπές) δηλαδή… μην μιλάτε γιατί…. εάν τηρηθούν τα νόμιμα στο τέως ΙΚΑ – ΤΕΑΜ, θα αναγκαστούμε να τις μειώσουμε όλες (!) Απειλή που ως φαίνεται πιάνει τόπο, αφού η καθ΄ ύλην αρμόδια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Επικουρικών Ταμείων, επ΄ αυτού… ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί.

Ωστόσο, ούτε εισαγγελία παρενέβη ακόμα για τυχόν παράβαση καθήκοντος, τόσο του υπουργείου εργασίας όσο και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Επιπλέον αναδρομικά – διαφορές  βάση του Ν. 4387/2016                     

Οι συνταξιούχοι συνεπώς που κατά τον επανυπολογισμό επικουρικών συντάξεων (1.6.2016) αντί για προσαύξηση (όπως το παράδειγμα) είχαν επιπλέον περικοπές, μπορούν τις μειώσεις αυτές που είναι παράνομες να τις διεκδικήσουν: 

Δηλαδή. Πέραν των αναδρομικών βάση των αποφάσεων του ΣτΕ που απαιτούν, από την 1.6.2016 και εφεξής θα πρέπει να προστεθούν και οι επιπλέον παράνομες περικοπές και σύμφωνα με το παράδειγμα το μηνιαίο ποσό των 178 ευρώ ετησίως, 2.136 (178 Χ12) σύνολο έως το 2018 ( 31 Χ 178) 5.518 ευρώ.

Εναλλακτικά. Να διεκδικήσουν έως τις 31.5.2016 τα ποσά που προκύπτουν βάση των αποφάσεων του ΣτΕ. Και από την 1.6.2016 λόγω λανθασμένου επανυπολογισμού και μη εφαρμογής του άρθρου 96 του Ν.4387/2016, το μηνιαίο ποσό που σύμφωνα με το παράδειγμα είναι 280 ευρώ, ετησίως 3.360 (12Χ280) σύνολο (31 Χ 280) 8.680 ευρώ.

* Ο Κώστας Νικολάου είναι συνταξιούχος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ προσθέστε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας